AVISO LEGAL

DATOS DA ENTIDADE
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Mercedes Ares Sampedro infórmalle que os seus datos identificativos os seguintes:

Identidade: Mercedes Ares Sampedro – CIF: 33282690-B
Dirección postal: Rúa Enlace Parque, 11 – Baixo – 15900 – Padrón – A Coruña
Teléfono: 629 86 33 06
Correo electrónico: info@fotosmerceares.es

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Mercedes Ares Sampedro consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
O presente aviso legal regula o uso do sitio web http://www.fotosmerceares.es (en diante, A WEB), do que é titular Mercedes Ares Sampedro.
A navegación pola web de Mercedes Ares Sampedro atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.
O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, no entanto, Mercedes Ares Sampedro condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.
Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Mercedes Ares Sampedro, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.
O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Mercedes Ares Sampedro e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Mercedes Ares Sampedro ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
Mercedes Ares Sampedro non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB no seu caso e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.
Mercedes Ares Sampedro declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, Mercedes Ares Sampedro non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS
Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.
O usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS
No caso de que na web se recollan datos de carácter persoal, para máis información consultar a nosa Política de Privacidade.